Úvod

Firma Vadislav Korčák-Korspol vznikla 21.srpna roku 1990. Od samého počátku se zabývala distribuční činností na maloobchody

Od roku 1993 docházelo postupně na specializaci dodávek zboží v oblasti drogistického sortimentu.

V roce 2000 se působnost firmy začala zvolna rozrůstat na dodávky drogistického zboží i pro firemní klientelu (školy, školky,úřady, zdravotnictví a další státní i nestátní organizace).

V roce 2004 došlo k rozšíření námi zaváženého rajonu a pozvolného rozšiřování sortimentu o úklidovou galanterii.

V průběhu roku 2008 došlo na základě požadavků odběratelů, hlavně z oblasti firemní klientely k výrobě prvního vlastního výrobku nazvaného "KORSPÍK". Od tohoto roku se seznam výrobků "Korspík" rozrůstá a je již registrovanou značkou.

Výrobky "Korspík" jsou svým složením a koncentrací silnější a účinnější než prémiové výrobky zahraničních výrobců a jsou daleko levnější, což už pochopili odběratelé především z řad firemních odběratelů, úklidových firem, atd.

Z důvodu velkého zájmu především odběratelů z řad státních i nestátních organizací jsme již druhým rokem zaměstnavatelem s více než 50% osob zdravotně postižených.

V srpnu 2013 jsme otevřeli svoji chráněnou dílnu invalidů, kde olepujeme, kompletujeme a vyrábíme různé vzorky zboží.

Právně je moje firma "fyzická osoba" a jedná se o čistě českou firmu.

        Na závěr úvodu mi dovolte touto cestou poděkovat všem odběratelům jak stávajícím tak budoucím za podporu české firmě, i přes názor některých našich politiků, že živnostník je vlastně "příživník"

                                                                                                             Korčák Vladislav